Fena: Evropska unija osigurala je 1,1 milion eura za realizaciju projekta "Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH".

Osnovni cilj projekta je unapređenje reforme sistema visokog obrazovanja, da bi se postigla efikasnija borba protiv nezaposlenosti, te dala podrška ekonomskom i društvenom razvoju.

Očekuje se da će ukupan rezultat projekta biti bolje usklađivanje univerziteta u BiH s tekućom reformom visokog obrazovanja u Evropi, harmoniziranom putem Bolonjskog procesa, a činjenica je da se Bolonjski proces u BiH odvija veoma sporo, te da su rezultati skromni, istaknula je Maria Farrar Hockley, prva tajnica Evropske komisije u BiH.

Pomoćnik federalne ministrice obrazovanja za evropske integracije i međunarodne odnose Predrag Mitrović, rekao je da se akcioni plan za ovaj projekt tek očekuje.

"Potrebno je promijeniti stanje svijesti da se obrazovanje može odvijati neovisno od tržišta rada", mišljenje je Esme Hadžagić, pomoćnice ministra civilnih poslova za obrazovanje, dodajući da je obrazovanje pitanje ekonomije u svim evropskim zemljama, a ovakvom reformom obrazovanja upravo se pokušava to postići.

Hazim Bašić, prorektor Univerziteta u Sarajevu, pojasnio je da je uspostava zakonske legislative u području akreditiranja visokoškolskih ustanova i u području kvalifikacija na međunarodnome planu, najvažniji cilj projekta.

"To znači da je potrebno osnažiti državnu Agenciju za priznavanje diploma", dodao je.

Ovaj projekt uspostavit će saradnju svih ministarstava obrazovanja na entitetskom i kantonalnom nivou, kazao je voditelj projekta Paul Rinderu.

Dodao je da je istraživanje Evropske unije pokazalo da univerziteti u BiH ne upravljaju dovoljno dobro svojim resursima kako finansijskim tako i ljudskim te da je potrebno što prije implementirati ovaj projekt da bi se to promijenilo.

Planirano je da implementacija projekta traje dvije godine.