Agencija za informaciono društvo Republike Srpske organizovala je u utorak (08.12.'09) u Banjoj Luci koordinacioni sastanak rukovodilaca IT sektora u organima javne uprave. Cilj ovog sastanka bio je prikupljanje i razmjena iskustava o stanju postojećih rješenja u primjeni informacionih tehnologija u javnoj upravi Republike Srpske.

 Zaključci sa navedenog sastanka poslužiće kao platforma za buduće aktivnosti, koje trebaju  doprinijeti unapređenju efikasnosti javne uprave Republike Srpske primjenom informacionih tehnologija, saopćeno je iz ove Agencije.

Agencija za informaciono društvo predstavlja ustanovu Vlade Republike Srpske zaduženu za razvoj, praćenje i promociju informacionog društva Republike Srpske.