Dnevni avaz: Vlada RS utvrdila je u četvrtak Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti kojim se produžava rok za prijavljivanje nepokretnosti u RS do 30. juna naredne godine.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada RS utvrdila je i prijedloge zakona o zemljišnim knjigama RS, o izvršenju krivičnih sankcija te prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o stečajnom postupku i o poljoprivrednom zemljištu.

Utvrđeni su i nacrti zakona o inspekcijama, izmjene i dopune zakona o notarima, o fiskalnim kasama i o općem upravnom postupku.

Na inicijativu Gender centra Vlade RS pokrenuta je kampanja '' Bijela vrpca'' – Muškarci u borbi protiv muškog nasilja nad ženama, koja se održava od 25. novembra do 10. decembra.

Direktorica Gender centra Spomenka Krunić rekla je da je RS unaprijedila pravni okvir za borbu protiv nasilja u porodici usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 2005. te usvajanjem i provođenjem Akcionog plana za borbu protiv nasilja.