Nezavisne novine: Rebalansom budžeta Federacije BiH za ovu godinu, drugom po redu, umanjuju se kapitalni izdaci za 13,2 miliona KM, subvencije javnim preduzećima za osam miliona KM, a tekuća rezerva za 6,1 milion KM, potvrđeno je juče iz Ministarstva finansija FBiH.

Prema rebalansu koji bi trebalo da bude razmatran na sljedećoj sjednici Vlade BiH, najveće smanjenje od 30 miliona KM odnosi se na plaćanje vanjskog duga. Iz Ministarstva kažu da je, zbog kursne razlike u korist FBiH, za ovih 30 miliona KM smanjena kamata za kreditne aranžmane usaglašene na državnom nivou nakon 1995. godine. Ovim novim rebalansom budžet FBiH za ovu godinu zbog pada prihoda umanjen je za dodatnih 58 miliona KM. Sredinom godine prvim rebalansom smanjen je za 162 miliona KM, što je ukupno smanjenje od 220 miliona KM. Prije oba rebalansa ovogodišnji budžet FBiH bio je oko 1,9 milijardi KM.

Iako je ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda ranije kazao da u najboljim uslovima drugu tranšu stendbaj aranžmana sa MMF-om možemo dobiti sredinom januara iduće godine, u Ministarstvu tvrde da 128 miliona KM druge tranše ostaje u rebalansu.

"Po Zakonu o budžetu do kraja januara vršimo plaćanje za fiskalnu godinu, koja je prošla. Ima vremena da se usvoje zakoni koji su uslov za drugu tranšu. Ti zakoni nisu na našem ministarstvu", rekli su u Ministarstvu finansija FBiH.

Napominju da će u slučaju izostanka druge tranše kredita MMF-a biti skoro prepolovljeni izdaci u budžetu za iduću godinu, koji će, prema sadašnjem prijedlogu, iznositi 1,4 milijarde KM i uključuje treću tranšu stendbaj aranžmana od 248 miliona KM i 87 miliona KM sredstava Svjetske banke. Napomenuli su da ovaj prijedlog budžeta za iduću godinu predviđa da će plate budžetskim korisnicima ostati na nivou na kojem su sada, odnosno umanjene za 10 odsto u odnosu na decembar prošle godine.

Usvajanje rebalansa sredinom godine i Zakona o uštedama bili su neki od uslova koje je FBiH trebalo da ispuni, kako bi BiH dobila prvu tranšu trogodišnjeg aranžmana vrijednog 1,2 milijarde eura.

"Kapitalni izdaci rebalansom su smanjeni za 13,2 miliona KM, što je neznatno kada se podijeli na 62 budžetska korisnika. To se uglavnom odnosi na nabavku opreme. Na poziciji subvencija javnim preduzećima je smanjenje od osam miliona KM i to se najviše odnosi na poljoprivredu. To su ona sredstva koja se neće utrošiti", naglašavaju u Ministarstvu finansija FBiH.

Prema budžetu za ovu godinu za podsticaje za poljoprivredu planirano je 50 miliona KM. Komentar o drugom rebalansu budžeta nismo juče uspjeli dobiti od ministra poljoprivrede Damira Ljubića, kao ni od ministra finansija Vjekoslava Bevande.