Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave na radno mjesto "Administrativni pomoćnik" održaće se u četvrtak, 05. novembra u 10:00 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Usmeni dio (intervju) za kandidate koji polože pismeni ispit, biće održan isti dan sa početkom u 13:00 sati.

Kandidati koji se pozivaju na pismeni dio provjere znanja su:

1.     Sanela Šetić

2.     Arijana Hadžić

3.     Samira Hasanović

4.     Fatima Ćurevac

5.     Midhata Vatrić

6.     Biljana Mutevelić

7.     Olga Džafer

8.     Adis Ajanović

9.     Alem Demir

10.   Kadina Sijamhodžić

11.   Slobodanka Krstanović

12.   Adisa Sarajčić-Hajdari


NAPOMENA:
Svi kandidati su dužni na pismeni dio provjere znanja donijeti ličnu kartu na uvid, ili će u suprotnom biti odbijeni.