Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak održan je u četvrtak, 29.10.2009. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko Distrikta BiH.

Sastanku su, u svojstvu članova, prisustvovali predstavnici Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, dok je predstavnik državnog nivoa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini bio spriječen da prisustvuje sastanku.

U skladu sa dnevnim redom sastanka, prisutni članovi su jednoglasno dali svoju saglasnost na Poslovnik o radu Impelmentacionog tima za realizaciju projekta “Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH”. Imenovan je i Predsjedavajući Nadzornog tima koji će se, u skladu sa Poslovnikom, rotirati tromjesečno.

Na sastanku su članovi Nadzornog tima upoznati sa aktivnostima u vezi projekta "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BIH" te su identikovane moguće ideje za projekte iz reformske oblasti Upravni postupak na kojima će se raditi u narednom periodu.