Ministarstvo finansija BiH organizuje u utorak, 6. oktobra, treći sastanak Foruma donatorske koordinacije (Donor coordination Forum), koji će biti održan u zgradi Parlamenta BiH.

Na sastanku će predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave održati prezentaciju o  temi „Svrha i aktivnosti Fonda za reformu javne uprave“.

Forumom će predsjedavati gđa Riny Bus, šef razvojne saradnje, Ambasada Kraljevine Nizozemske.