Dvanaesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave sa slijedećim dnevnim redom:  

1.    Usvajanje Zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 21.07.2009. godine

2.    Razmatranje izvještaja o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“

3.    Razmatranje izvještaja o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“

4.    Razmatranje projektnog prijedloga „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

5.    Razmatranje projektnog prijedloga „Obuka državnih službenika o problemu nasilja u porodici“ iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

6.    Razmatranje projektnog prijedloga „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH“ iz oblasti Institucionalna komunikacija

7.    Razmatranje projektnog prijedloga „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

8.    Razmatranje prijedloga za usvajanje izmjena tenderske dokumentacije za projekt „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i općih akata u BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

9.    Informacija o izmjenama projekta „One Stop Shop – servisi za pomoć građanima“, dostavljenog 21.08.2009. godine od kordinatora za RJU iz Vlade Brčko distrikta BiH, g. Brane Jovičića, sa prijedlogom daljih koraka

10.    Informacija o mogućnosti angažmana državnih službenika kroz projekte finansirane kroz Fond za reformu javne uprave

11.    Informacija o iznosu sredstava Fonda za RJU koja su rezervisana po reformskim oblastima i koliko će odobreni projekti doprinijeti implementaciji AP1

12. Razmatranje izvještaja o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta "Obuka službenika za odnose s javnošću" sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta "Obuka službenika za odnose s javnošću"  

13. Razno

biće održana u petak, 02.10.2009. godine sa početkom u 12:00 sati u zgradi Vlade Federacije BiH, Ante Starčevića bb, Mostar (I sprat – sala za sjednice).