Savez opština i gradova Republike Srpske organizira Prvu konferenciju načelnika odjeljenja za finansije jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, koja će biti održana u Ugljeviku 01. i 02. oktobra ove godine.

Konferenciji će, pored načelnika odjeljenja za finansije i načelnika opština, prisustvovati i predstavnici Ministarstva pravde i lokalne samouprave RS, Ministarstva finansija RS, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Svjetske banke, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS…

Na konferenciji će učestvovati i gđa. Azra Branković, stručna savjetnica za reformu javne uprave u oblasti Javne finansije.