Nezavisne novine: Prema dostupnim podacima koji se mogu naći na zvaničinim prezentacijama institucija u BiH u državnoj administraciji FBiH radi 13.827 činovnika, a u RS 3.700, što je čak tri puta manje.

Ukoliko se uzmu u obzir procjene da u FBiH živi nešto manje od 2,4 miliona stanovnika, a u RS 1,4 miliona, nesrazmjer u broju zaposlenih je očigledan.

Slično je i sa zaposlenima koji primaju plate iz budžeta, kojih je u FBiH oko 75.000, a u RS 33.000.

Koliko to opterećenje predstavlja entitetskim budžetima, govori podatak da je ovogodišnji budžet FBiH iznosio 2,1 milijardu KM, a RS 1,6 milijardi KM.

Najdrastičnija razlika između dva entiteta ogleda se u broju ministarskih mjesta. Dok u jednostavnoj organizaciji RS postoji samo premijer i 16 ministarstava, u FBiH koja je ustrojena Vašintonskim sporazumom radi 11 premijera i egzistira 110 ministarstava.

Slična je situacija i s poslanicima, jer ukupan broj poslanika u Narodnoj skupštini RS i Vijeću naroda RS iznosi 111, dok je ukupan broj poslanika u deset kantonalnih i federalnom parlamentu 445.

Osim velikih izdvajanja za glomazni državni aparat u FBiH se izdvaja i na socijalna davanja, tako da više od polovine federalnog i kantonalnih budžeta završavaju u javnoj potrošnji, dok RS za te namjene troši nešto više od 30 odsto budžetskih sredstava.

Pored entitetskih i kantonalnih budžeta još 22.000 zaposlenih prima plate iz budžeta BiH koji je u ovoj godini iznosio 1,4 milijarde KM.

Među tim budžetskim korisnicima su Parlamentarna skupština, u kojoj su 42 poslanika u Predstavničkom domu i 15 delegata u Domu naroda, zatim Savjet ministara, Predsjedništvo BiH, Sud i Tužilaštvo BiH, Agencija za istrage i zaštitu, OBA, Pravobranilaštvo, pripadnici Oružanih snaga, Visoki sudski i tužilački savjet i drugi.