Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 03.09. 2009. godine utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i potpisivanje Aneksa Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske komisije u BiH te Vijeća ministara BiH, odnosno Ministarstva finansija i trezora BiH, kao i  entitetskih vlada  i Vlade Brčko Distrikta BiH.    

Predlagač, Ured koordinatora za reformu javne uprave, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić. 

Aneksom Memoranduma za milion eura povećava se doprinos Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva  za reforme uprave u 2009. godini, tako da sada ukupno iznosi 2,5 miliona eura, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara.