Nezavisne novine: Vlada FBiH juče je utvrdila i po hitnom postupku uputila u Parlament Prijedlog zakona o načinu ostvarenja ušteda na platama i naknadama zaposlenih u institucijama u FBiH i vanbudžetskim fondovima.

"Zakonom se u periodu trajanja stand by aranžmana BiH s MMF-om uređuje način ostvarenja ušteda na plaćama i naknadama. Glavni odbor Sindikata BiH je pohvalio prijedlog zakona", saopšteno je juče nakon sjednice Vlade FBiH.

Ove uštede su jedan od uslova za korištenje sredstva MMF-a, kao što je to i zakon o reviziji korisnika boračko-invalidskih naknada o čijem je nacrtu juče raspravljano, ali se o njemu Vlada treba izjasniti u ponedjeljak na nastavku jučerašnje sjednice. Vlada je juče u hitnu proceduru poslala i dopune Zakona o platama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u vlasništvu FBiH.

"Dopune omogućavaju Vladi da izuzetno, u slučaju poremećaja ekonomsko-finansijske situacije u FBiH, može regulirati plaće i druga materijalna prava organa upravljanja", navedeno je u saopštenju.