Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Informacija sa sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u vezi sa projektnim prijedlogom „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade RS, Vlade FBiH, i Vlade BD” i zahtjeva Nadzornog tima o izjašnjenju članova UO u vezi sa finansiranjem projekata reforme javne uprave

2. Dorađivanje projektnog prijedloga „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade RS, Vlade FBiH, i Vlade BD”

3. Informacija o toku projekta „Uspostavljanje mreže info polica”

4. Inaformacija o prijedlogu plaćanja članova NT-a

5. Razno

biće održan u petak, 24.07.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9, Sarajevo.