Dnevni list: Narodna skupština RS-a usvojila je rebalans proračuna za 2009. koji iznosi od 1,6 milijardi maraka, što je za 70 milijuna maraka ili 4,2 posto manje u odnosu na ovogodišnji proračun.

Usvojena su dva amandmana Kluba SNSD-a kojim se odobrava sufinanciranje javnih medija u iznosu od 5.000.000 maraka, na teret sredstava u okviru Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite.

Parlament nije podržao nijedan amandman na rebalans proračuna SDS-a, PDP-a i SDA- SDP-a.