Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i Holandski institut za javnu upravu (ROI) organiziraju  obuku "Europa u akciji: Kombinovani program učenja" (ReSPA – EIPA – ROI).

Drugi modul ove obuke bit će održan 29. i 30. juna i 1. jula u Zagrebu.

Glavni cilj obuke je pomoć državnim službenicima na vodećim pozicijama u razvoju i jačanju potrebnih vještina za efikasnije i efektivnije funkcionisanje u međunarodnom kontekstu u različitim EU institucijama i za poboljšanje sposobnosti u upravljanju uticajem međunarodne saradnje na državnom nivou, a posebno na nivou njihovog vlastitog razvoja.

Ovaj program obuke fokusiran je na one koji imaju ulogu posrednika, kao nečeg čega se tiču kompletna ReSPA obuka i uprave u regiji.

Za više informacija pogledajte ovdje