Nezavisne novine: Iako se u izvještaju Evropske komisije, koji je objavljen krajem prošle godine, prepoznaje napredak BiH u reformi javne uprave, predstoji još dosta posla koji mora što prije biti urađen, izjavila je Nevenka Savić, koordinator za reformu javne uprave u BiH.

Ona je istakla da se reformi javne uprave mora dati mnogo veći politički i praktični značaj jer je to jedna od oblasti koja je preduslov za pristupanje EU, kao i zbog građana kojima ovu reformu treba približiti.

Iz tih razloga, u Sarajevu je protekla dva dana održana radionica pod nazivom "Pregled sistema opšteg upravnog postupka u BiH" s naglaskom na glavne elemente koji treba da budu uneseni u modernizovani sistem.