U sklopu realizacije Programa za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja (SPPD) čiji je cilj povećanje efikasnosti rada javne uprave, u Sarajevu je 19. maja potpisan Memorandum o razumijevanju između bh. vlasti i UNDP-a.