Regionalni program podrške društvenim istraživanjima (RRPP) objavio je drugi poziv istraživačima i istraživačkim institucijama iz BiH za prijavu projektnih ideja iz fundamentalnih istraživanja. Podršku će dobiti izabrane istraživačke ideje definirane u okviru generalne teme "Izgradnja države i nacije“, a rok za dostavljanje projektnih ideja je 22. juni.

Program osigurava 25.000 švicarskih franaka godišnje po projektu. Cjelokupni proces od apliciranja do početka odobrenog projekta traje pet mjeseci, saopćeno je iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Regionalni program podrške društvenim istraživanjima jest program koji implementira Univerzitet u Fribourgu, Švicarska, uz podršku Švicarske agencije za saradnju i razvoj (SDC).

Njegov cilj je jačanje i izgradnja održivih istraživačkih kapaciteta iz društvenih nauka od značaja za proces tranzicije u regionu. Ciljna grupa Programa je nova generacija istraživača, profesora i donosilaca odluka s naučnoistraživačkih institucija u regionu.

Program je usmjeren ka asistentima, profesorima i njihovim postdiplomcima i doktorantima kao nukleus partnerima. Kako bi dao svoj doprinos smanjenju nejednakosti spolova, RRPP posebnu pažnju posvećujei uključivanju istraživačica u aktivnosti Programa.

Imajući u vidu stanje u društvenim istraživanjama, Regionalni program podrške društvenim istraživanjima je uspostavio u BiH lokalnu koordinacijsku jedinicu čije funkcije obavlja Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.