Nezavisne novine: Više od milion građana BiH siromašno je trenutno, a situacija će biti još teža zbog najave da će još oko 50.000 ljudi dobiti otkaz do kraja ove godine.

Ovaj podatak iznio je juče Hajrudin Šahić, predsjednik Koordinacionog odbora humanitarno-karitativnih organizacija (HKO) u BiH, nakon međunarodne konferencije o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u BiH.

Oslobađanje od PDV-a

Tokom jučerašnje konferencije usvojeno je i nekoliko zaključaka koji bi trebalo da doprinesu borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u BiH. Jedan od zaključaka je usvajanje zakona o humanitarnim organizacijama, koji bi regulisao njihov pravni status. Predloženo je i usvajanje zakona o volonterskom radu, izmjena Zakona o igrama na sreću, oslobađanje humanitarnih projekta i organizacija od plaćanja PDV-a, kao i uspostavljanje ureda za saradnju s nevladinim organizacijama. Usaglašeno je da je neophodno osnovati humanitarnu mrežu BiH, te omogućiti djeci izbor obrazovanja, odnosno obrazovanje učiniti jednako pristupačnim za sve kategorije stanovništva.

"Prema zvaničnim podacima, krajem 2008. godine u BiH je bilo gotovo 800.000 građana siromašno. Prema podacima HKO-a i imajući u vidu krizu sada je takvih građana više od milion. Samo u 'Merhametovim' javnim kuhinjama dnevno se hrani 10.550 građana, a njih 3.500 je na listi čekanja jer nismo u mogućnosti da im pružimo jedan topli obrok dnevno", istakao je Šahić.

Predstavnici HKO-a su upozorili da su zbog siromaštva najviše ugrožena djeca, zbog čega im je onemogućeno školovanje. Istakli su da je najkritičnija situacija u ruralnim područjima oko Zeničko-dobojskog kantona.

"Nemamo podatke za FBiH koliko djece, zbog siromaštva, ne može pohađati osnovnu školu. U RS je 150 djece odustalo od školovanja jer im roditelji nisu u mogućnosti to priuštiti", kazao je Šahić, dodavši kako vlasti nisu sposobne niti imaju želje da se nose s ovim problemom.

Na jučerašnjoj konferenciji, osim predstavnika četiri humanitarno-karitativne organizacije iz BiH, prisustvovali su Erni Gilen, predsjednik "Karitasa" Evrope, i Zoran Šućur, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Šućur je kazao da BiH ne spada u zemlje s visokom stopom siromaštva.

"U tu kategoriju spadaju Albanija, Kosovo, Rumunija. U nekim od ovih zemalja čak polovina stanovništva je siromašna. BiH je u drugoj kategoriji, ali ako ne bude brige za siromašne i njoj prijeti da bude u rangu s ovim zemljama", rekao je Šućur.

Boris Kožemjakin iz humanitarne organizacije "La benevolencija" kaže kako program borbe protiv siromaštva u BiH prevashodno mora biti usmjeren ka nezaposlenima i ljudima koji nisu radno atraktivni zbog godina i obrazovanja, te djeci.

Gilen je konstatovao kako je iznenađen činjenicom da iz političkih redova nije pokazan interes da se nose s problemom siromašta. Kazao je kako će Evropa 2010. godinu obilježiti kao godinu borbe protiv siromaštva i očekuje kako će i BiH biti dio tog događaja.

Od predstavnika domaćih institucija vlasti konferenciji su prisustvovali Sadeta Škaljić iz Ministarstva pravde BiH i Mirsad Kebo, potpredsjednik FBiH, kojem je uručena i povelja humanosti.