SAN: Bosna i Hercegovina je na dnu europske liste kvaliteta obrazovanja i zauzela je 39. mjesto u konkurenciji 48 država. To je priopćeno u belgijskom gradu Leuvenu tijekom sastanka ministara obrazovanja europskih zemalja.

 Hrvatska je na 24., Srbija i crna Gora dijele 29., a Makedonija je na 37. mjestu. Najbolje plasirane države na toj listi su Irska, Švedska, Danska i Norveška. Iza Bosne i Hercegovine plasirali su se Albanija, Malta, Azerbejdžan, Andora.

Inače, ova lista se pravi svake druge godine na osnovu detaljnog istraživanja. U odnosu na 2007. godinu BiH nije nimalo napredovala. Našoj zemlji najviše se zamjera slaba mobilnost studenata i profesora i posebno se ističe podatak da svega nekoliko sveučilišnihprofesora iz BiH predaje na fakultetima u svijetu.

BiH je dobila pozitivnu ocjenu jedno zbog uvođenja dvocikličnog načina studiranja.