Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izjašnjenje o prihvatljivosti projektnog zadatka "Obuka službenika za odnose s javnošću"

2. Razmatranje projektnog prijedloga "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH

3. Informacija o toku projekta "Uspostavljanje mreže info polica"

4. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za naredno tromjesečje

5. Razno

biće održan u petak, 15.05.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta, ul. Bulevar mira 1, Brčko.