Organizacija za ekonomsku saradnju  i razvoj (OECD) i Dutch National Integrity Office organiziraju Globalni forum o javnoj upravi: “Izgradnja čišćeg svijeta: sredstva i dobra praksa za jačanje kulture integriteta”, koji će biti održan 4. i 5. maja ove godine u Parizu.

Odlučujuće osoblje suočava se sa stalnim izazovima na polju integriteta, transparentnosti i odgovornosti. U ovo vrijeme globalne finansijske krize, integritet javnih službenika ostaje pod stalnim nadzorom i utiče na povjerenje u upravu. Da bi vratili i održali povjerenje, zemlje sve više ulažu u jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u organizacijama javnog sektora.  

Forum će se osvrnuti na ključne izazove s kojim se suočava odlučujuće osoblje i poboljšat će dijalog među zemljama u razmjeni naučenog, a raspravljat će se i o dosadašnjim rješenjima.

Plenarnu sjednicu Globalnog foruma otvorit će generalni sekretar OECD-a Angel Gurria i potpredsjednik Evropske komisije Siim Kallas.

Forumu će prisustovati Suad Musić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave.