Evropski centar za javno pravo – EPLC – organizuje međunarodnu konferenciju "Javna uprava u modernim vremenima: izazovi i perspektive", koja će se održati u Komotini, Sjeverna Grčka, 24. i 25.04.2009.

Konferenciju organizuje Ministarstvo vanjskih poslova Grčke. 

Teme konferencije su:

–    U susret efektivnoj, efikasnoj i odgovornoj javnoj upravi u Evropi

–    Dobro upravljanje i administracija u evropskoj upravi i zakonodavstvu

–    Iznad državne administracije (okruženje)

Prema najavama organizatora, konferenciji će prisustvovati predstavnici Albanije, Bugarske, Gruzije, Ukrajine, Rumunije, Srbije, Grčke, Crne Gore, a iz BiH, osim predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave, dolazak je najavio i predstavnik Brčko distrikta BiH.