Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) objavila je publikaciju “Atraktivnost državne službe na Zapadnom Balkanu”.

Ovo je komparativan pregled atraktivnosti državne službe – plate i druga sredstva motivacije, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

Publikacija stavlja fokus na komparativnu analizu i individualne ReSPA profile, a namijenjena je državnim službenicima u ReSPA upravama i ekspertima u oblastima razvoja državne službe.

Publikaciju pogledajte ovdje.