Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupak biće održan u utorak 21.04.2009. godine, sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama Ureda koodinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.  

Dnevni red:  

1.    Informisanje o aktivnostima u vezi  projekta ''Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH'' i dogovor o sljedećim koracima u cilju realizacije navedenog projekta

2.    Razmatranje nacrta Poslovnika o radu Implementacijskog tima za projekat ''Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH''

3.     Razno.