Slobodna Bosna: Dvadesetog aprila Evropska komisija će aktivirati dva nova “alata” za unapređenje integrativnih procesa unutar Evropske unije: Evropski integracioni forum i Evropsku internet stranicu o integracijama.

Glavni cilj Evropskog integracionog foruma je “razmjena mišljenja između civilnog sektora i institucija Evropske unije o svim pitanjima evropskih integracija, kreiranje prijedloga za nova rješenja i predlaganje tih rješenja kreatorima zajedničkih evropskih odluka".

Više detalja će biti dostupno preko internet portala www.integration.eu.