Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima;

2.    Prezentovanje finalnog  izvještaja o implementaciji  pilot projekta ''Unaprjeđenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi'', diskusija o zaključcima i preporukama;

3.    Informiranje o  postupku javne nabavke i izmjenama  tenderske dokumentacije za projekat „ Obuka državnih službenika  za primjenu informacionih tehnologija  po standardu ECDL“;  

4.    Razno.

biće održan u utorak 14.04.2009. godine, sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu RS, Vladike Platona bb, Banja Luka.