Testiranje kandidata u okviru javnog oglasa za popunu radnih mjesta zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave na poziciji viši referent za informacione tehnologije biće održano 7.4.2009. u 10,00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Kandidati koji su zadovoljili uslove propisane javnim oglasom i stekli pravo da pristupe testiranju su:

1. Mladen Renovica

2. Nihad Ajanović

3. Mersad Muhović

4. Mladen Saratlija

5. Emir Muhedinović

6. Muamer Salčin

7. Muzafer Kurtović

8. Kemal Čolović

9. Mirza Pulić