Nezavisne novine: Svi matični uredi u BiH još nisu elektronski uvezani, ali u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) očekuju da će opštine ovaj posao završiti u zadatom roku do 1. maja.

Siniša Macan, direktor IDDEEA, podsjetio je da je ovo jedan od segmenata za ispunjavanje uslova u procesu liberalizacije viznog režima.

"Neke opštine imale su problema s budžetima i nisu završile ovaj posao za koji su zadužene još u aprilu prošle godine. Zbog toga smo pokušali obezbijediti donaciju i vrlo je izvjesno da će posao biti završen uz pomoć švedske agencije za razvoj (SIDA)", kazao je Macan.

Podsjetio je da je već oko 90 odsto opština elektronski uvezano, a obaveza je da se na ovaj način povežu svi matični uredi u BiH. Biometrijski pasoši neće biti izdavani dok ne bude završen cjelokupan posao elektronskog uvezivanja i provjere podataka koje izdaju matični uredi.