Oslobođenje: Od 2005. do 2008. godine u Federaciji BiH izvršena je revizija u 461 od 469 organa državne službe, što procentualno iznosi 98,7. U Sarajevu je kontrolirano 126 službi, Zenici 100, Mostaru 83, a Tuzli i Livnu po 76, javlja Fena.

Razmatrajući izvještaj Agencije za državnu službu Federacije BiH o stanju kadrova u organima državne službe u Federacije  za 2008.,Vlada Federacije BiH je utvrdila da su u kantonalnim organima zaposlena 6.062 državna službenika i 13.631 namještenik.

Konstatirano je da su pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji tih organa sistematizirana 9.724 radna mjesta državnih službenika i 15.572 radna mjesta namještenika. Također je utvrđeno da su rješenja o prestanku radnog odnosa donesena za 117 državnih službenika koji nisu ispunjavali uvjete u pogledu stručne spreme, za 290 njih zbog nezakonitog zapošljavanja i za 25 zbog neispunjavanja oba spomenut uvjeta.