Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je obavještenje o nabavci konsultantske usluge za izradu/revidiranje Strategije komunikacija Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, a za realizaciju projekta "Strateško komuniciranje”.

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije može se preuzeti svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati u Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanoj formi (putem pošte ili faxa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

Rok za prijem zahtjeva za učešće je do 19.03.2009. do 12. sati.

Cjelokupno obavještenje objavljeno u Službenom glasniku BiH br. 15/09 pogledajte ovdje.