Memorandum o međusobnoj saradnji generalnih sekretarijata Vijeća ministara BiH te entitetskih vlada i Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH potpisan je danas u Banjoj Luci. Memorandumom se regulišu pitanja moguće razmjene dnevnih redova, zapisnika, zaključaka i drugih materijala između sekretarijata na svim nivoima vlasti u BiH.  

Po ovlaštenju Generalnog sekretarijata Federalne vlade potpis na ovaj memorandum stavila je Mirsada Jahić te predstavnik Vlade Brčko distrikta BiH Đuro Tankosić, generalni sekretar Vlade RS Vlado Blagojević i generalni sekretar Vijeća ministara BiH Zvonimir Kutleša.

Memorandumom, koji je predviđen i Akcionim planom 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, previđeno je i mjesečno održavanje sastanaka generalnih sekretara svih nivoa vlasti u BiH.

Saradnja između generalnih sekretara posebno je značajna u pogledu prilagođavanja zakonodavstva BiH s evropskim standardima.