Dnevni avaz: U okviru stotinu prijedloga mjera za ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize u svim sferama entiteta, koje je donijela Vlada RS, nalaže se i smanjenje korištenja putničkih automobila i voznog parka Vlade RS za deset procenata.

Potrošnja RS na uvoz u 2008.

420     miliona KM nafte

110     miliona KM lijekova

85      miliona KM vode

65      miliona KM piva

Ministar za izbjeglice i raseljene RS Omer Branković izjavio je za "Dnevni avaz" da sva ministarstva sada trebaju izmijeniti pravilnike o korištenju službenih vozila.

– Izmjene moraju uvažiti potrebu potpunog smanjenja neracionalnog korištenja kod službenih putovanja – kaže Branković.

Odlukom Vlade RS obustavljene su i sve javne nabavke koje nisu realizirane do 11. decembra. Također se, zbog ekonomske krize, mora smanjiti i potrošnja struje u javnim institucijama.

Vlast RS u 2008. je dala 70 miliona maraka na uvoz automobila. Najviše ih je nabavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok su ranije u tome prednjačila ministarstva finansija i zdravlja.