Oslobođenje: Federalna Vlada je, nakon rasprave, prihvatila informaciju o mogućnostima i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u FBiH, koju je pripremilo radno tijelo Vlade FBiH.

U informaciji se cijeni da je uvođenje fiskalnih kasa opravdano, uz prijedlog da se koristi sistem GPRS. Razlozi za ovakav stav su u činjenici da bi se na ovaj način značajno suzbila siva ekonomija, povećala fiskalna disciplina, te stekao pravi uvid u fiskalne obaveze i stvarno ostvareni promet u maloprodaji. Uvođenjem kasa bi se, također, unaprijedio i sistem bezgotovinskog plaćanja i harmonizirao promet sa evropskim standardima.

U skladu s ovim prijedlozima, Vlada ja donijela odluku o pokretanju  postupka uvođenja fiskalnih kasa u FBiH i istovremeno rješenjem imenovala radno tijelo za analizu postojećih i izradu novih propisa iz ove oblasti, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.