Oslobođenje: Premijer FBiH Nedžad Branković izjavio je jučer, nakon sastanka Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža radnicima koji su ostali bez posla zbog stečaja ili likvidacije firme te neuplaćivanja doprinosa, da su osigurani svi uvjeti da se poveže staž za 48.500 ranika u FBiH.

Kako je rekao, Federalnom  zavodu PIO zaključno s 31. decembrom 2008. prijavilo se 230 pravnih subjekata koji žele riješiti svoje obaveze prema Zavodu. Od toga, 182 pravna subjekta su dala izjavu da će svoj dug izvršiti jednokratnom uplatom, a 48 da će svoj dug izmiriti sporazumom uz prilaganje određenih instrumenta za osiguranje plaćanja.

Direktor Federalnog zavoda PIO Adem Borić rekao je da će se Zavod u cijelom ovome procesu truditi da ispuni osnovnu zadaću, to jeste ne ugrozi servisiranje penzionera i da će svakog trenutka voditi računa da Zavod PIO bude održiv.