Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1.   Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima

2.  Izjašnjavanje o prihvatljivosti projektnog prijedloga i projektnog zadatka "Štampanje brošura o radu Vlade RS u 2009."

3. Formiranje implementacionog tima za projekat "Uspostavljanje mreže info polica"

4. Razno

bit će održan u utorak 3.02.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 1, Banjaluka.