Oslobođenje: U organizaciji Udruženja banaka BiH (UBBiH), a povodom primjene Zakona o porezu na doprinose, održan je sastanak predstavnika banaka, Ministarstva financija FBiH i Porezne uprave FBiH. Cilj sastanka bio je da se utvrdi konačan prijedlog provedbenih akata koji će omogućiti provođenje Zakona o porezu na doprinose čija je primjena počela 1. siječnja 2009. godine.

Naime, Zakon predviđa da su sve pravne osobe, prilikom isplate, mjesečnih primanja obavezne izvršiti uplatu doprinosa. Predložena je nomenklatura koja će bankama omogućiti istovremeno elektronsko izvještavanje Porezne uprave. Primjena novih rješenja očekuje se nakon što ih Ministarstvo financija FBiH službeno objavi.

To je rezultat višemjesečnih aktivnosti zajedničke radne grupe bankara i Ministarstva financija FBiH i Porezne uprave FBiH.

"Ovaj primjer je pokazao da se zajednički i koordinirano mogu efikasno i djelotvorno postići što bolja rješenja", priopćeno je iz Udruženja banaka BiH.