Nezavisne novine: Centar civilnih inicijativa (CCI) u neredne dvije godine intenzivno će pratiti rad lokalnih organa vlasti u Banjaluci, Bihaću, Bijeljini, Doboju, Foči, Livnu, Mostaru, Novom Sarajevu, Palama, Širokom Brijegu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenci i o tome će redovno, svakih šest mjeseci, javnosti podnositi izvještaj, saopćeno je iz CCI-ja.

Posebno će biti praćeni parametri koji bitno utiču na kvalitet života građana, kao što su komunalne usluge, promjene u stepenu nezaposlenosti, nivo zdravstvene zaštite, stanje u obrazovanju u dijelu u kojem nadležnost ima lokalna uprava, stepen ulaganja u kulturu i sport.

“Ovim aktivnostima bitno će biti povećan nivo učešća građana u procesu donošenje odluka na lokalnom nivou, te unaprijeđena saradnja nevladinih organizacija  predstavnika vlasti“, rekao je Siniša Bencun, šef projekta.