Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu, između ostalog, donijelo je Rješenje o razrješenju direktora Direkcije za evropske integracije Osmana Topčagića zbog odlaska na dužnost ambasadora u Misiji BiH pri EU u Briselu.

Istovremeno su ministri donijeli Odluku kojom je zadužen Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da u skladu sa sa članom 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, putem Agencije za državnu službu, pokrene postupak raspisivanja javnog oglasa za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika na poziciji Direkcije za evropske integracije BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara.