Dnevni avaz: Ombudsmeni za ljudska prava BiH očekuju da će Narodna skupština RS donijeti zakon o prestanku važenja ove pozicije na nivou entiteta, što je FBiH učinila, čime bi se zaokružio okvir za adekvatan rad ove institucije.

Na jučerašnjoj pres-konferenciji u Banjoj Luci novoimenovani ombudsmeni BiH Ivo Bradavica, Jasminka Džumhur i Ljubomir Sandić kao prioritetne ciljeve naveli su rješavanje zatečenih predmeta i postupanje po preporukama revizije te rad na zaštiti ljudskih prava i intenzivnije kontakte kako sa vlastima u BiH, tako i s nevladinim sektorom.

Rečeno je da su novoimenovani ombudsmeni zatekli priličan broj neriješenih predmeta, i to u uredu u Sarajevu ako 1.000, od kojih su neki i iz 2004. godine, te u  uredu Banjoj Luci 115 predmeta.

Izražena je potreba za otvaranjem novih odjela za prava djeteta, nacionalnih manjina, zatvorenika i pritvorenika, ali i za uspostavljanjem pravnih okvira za uređenje oblasti unutrašnje organizacije institucije Ombudsmena BiH.