Nezavisne novine: Svaki građanin u RS imaće uskoro mogućnost da dobije izvod iz matične knjige rođenih, kao i uvjerenje o državljanstvu, u bilo kojoj opštini RS, bez obzira gdje je rođen.

Ovo je izjavio jučer Zoran Lipovac, ministra lokalne uprave i samouprave RS, dodajući da je to prva faza projekta koji se odnosi na matične knjige, a koji bi ovo ministarstvo trebalo da realizuje u 2009. godini.

„U predstojećoj godini u planu je realizacija ovog projekta koji će sigurno pomoći velikom broju građana. Druga faza projekta je dostava tih uvjerenja elektronskim putem na zahtjev klijenta, a treća ja da organ koji izdaje to rješenje automatski dostavlja instituciji kojoj je namijenjeno“, pojasnio je Lipovac.

On je kazao da je u narednoj godini planirana i izrada strategije lokalne samouprave RS, koja ima za cilj da lokalnu samoupravu definiše kao osnovnu polugu razvoja, gdje će građani biti u fokusu.