Nezavisne novine: Rad inspekcijskih službi u RS na svim nivoima ubuduće će biti uvezan u jedinstven informacioni sistem, a inspektori će, umjesto olovkom i papirom, komunicirati elektronskim putem i korištenjem računara i laptopa na terenu.

Ovo je juče rekao Slavko Subotić, direktor Uprave za inspekcijske poslove RS, dodajući da će u okviru projekta reforme javne uprave i razvoja informacijskog sistema RS, Inspektorat uvesti „rad bez papira“.

On je precizirao da je za ovaj međunarodni projekat obezbijeđeno oko 1,8 miliona KM, iz vlastitih sredstava i međunarodnih donacija, da je za sada nabavljeno 265 računara, kao i da je specijalističku obuku završilo 270 inspektora, od kojih je 97 odsto uspješno položilo ispit.