Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Predlagatelj, Ministarstvo pravde BiH, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Cilj izmjena Zakona o državnoj službi prvenstveno je skraćivanje i unapređenje procedura zapošljavanja i odabira kadrova, kao i poboljšanje i unapređenje selekcije kadrova, planiranja ljudskih potencijala, ocjene rada i upravljanja učinkom, te usaglašavanje s drugim zakonima u BiH. Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog, predviđeno je donošenje kodeksa državnih službenika i utvrđena nadležnost Vijeća ministara BiH za njegovo usvajanje.