Dnevni avaz: Prema procjeni Ministarstva finansija FBiH i Federalne porezne uprave, više od 60 posto zaposlenih građana korištenjem olakšica neće biti obavezni plaćati porez. Ovo je jučer u Mostaru, gdje je trajala edukacija poreznih službenika i namještenika uoči početka primjene Zakona na porezu  na dohodak, izjavio je Midhat Arifović, direktor Porezne uprave FBiH.

Kazao je da će zaposlenici i u januaru moći dostaviti dokumentaciju. Kada je u pitanju starost dokumentacije, kazao je da rodni listovi i CIPS prijavnice mogu biti stariji od šest mjeseci, ali ne i potvrde o alimentaciji, o školovanju  ili kućna lista.