Šesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u utorak 16. decembra 2008. godine sa početkom u 11 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.  

 

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Usvajanje Zapisnika sa pete sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 04.11.2008.godine

2. Odobravanje projektnog prijedloga i projektnog zadatka “One Stop Shop-servisi za pomoć građanima”, pilot projekt Brčko distrikta BiH, iz oblasti Informacione tehnologije

3. Informacija o realizaciji zaključaka po tački 9. dnevnog reda pete sjednice UO FRJ: Odobravanje projektnog prijedloga “Finansiranje publikovanja časopisa ‘Moderna uprava’ iz oblasti Institucionalne komunikacije

4. Informacija i predstavljanje radnog dokumenta: Procedure upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave

5. Razmatranje i izjašnjavanje UO FRJU o Prijedlogu za izmjene Poslovnika o radu UO FRJU

6. Informacija o obavezi obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost – PDV-a za projekte koji se finansiraju iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i izjašnjavanje UO FRJU o ovom pitanju

7. Razno