Izrada nacrta Akcionog plana za rad Regionalne mreže kreatora politika u Jugoistočnoj Evropi bila je tema drugog sastanke Regionalne mreže kreatora politika u Jugoistočnoj Evropi, koji je održan u Tirani 9. i 10. decembra ove godine.

Učesnici sastanka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije razmijenili su iskustva o procesu izrade propisa u njihovim zemljama, te dali sugestije za nacrt Akcionog plana, koji bi trebao biti osnova za budući rad ove Regionalne mreže.

Razgovarano je i o pozicioniranju ove Regionalne mreže u odnosu na druge regionalne inicijative. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.