U organizaciji Evropskog instituta za javnu upravu u Varšavi će 8. i 9. decembra ove godine biti održan seminar o finansijskim procedurama i reviziji u javnom sektoru.

Seminar je namijenjen menadžerima u javnom sektoru država članica EU i zemalja kandidata.

Na seminaru će učestvovati i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.