Nezavisne novine: Ministarstvo odbrane BiH u narednoj godini moći će potrošiti oko 384 miliona KM, što je dodatnih oko 59 miliona KM u odnosu na ovu godinu, navedeno je u Nacrtu budžeta institucija BiH usvojenom na posljednjoj sjednici Vijeća ministara.
"Uprava za indirektno oporezivanje BiH imat će dodatnih oko 17 miliona KM, što je za oko pet miliona manje od planiranih, Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) oko 15 miliona KM, što je manje za oko milion KM, a Granična policija BiH oko 10 miliona KM, što je za tri miliona manje od planiranog", piše u Nacrtu budžeta koji je Vijeće ministara proslijedilo Predsjedništvu BiH na usvajanje.
Usvojenim nacrtom budžeta predviđeno je ukupno povećanje za narednu godinu od 237 miliona KM, a samo za domaće institucije 117 miliona KM.

Halilović: Budžet za povratak skandalozno mali

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović skandaloznim je ocijenio dio budžeta koji se odnosi na program povratka izbjeglica i raseljenih osoba, "koji je umanjen 108 puta u odnosu na ovu godinu". "U budžetu je za program povratka izbjeglica i raseljenih osoba za 2008. godinu osigurano 32.500.000 KM, dok je Nacrtom budžeta za 2009. predviđeno svega 300.000 KM, što je manje od jedan posto u odnosu na ovu godinu, ili 108 puta", kazao je Halilović. Pojasnio je da je njegovo ministarstvo prilikom predlaganja proračuna za 2009. godinu detaljno obrazložilo zahtjev za iznos od 94 miliona KM, što je prezentirano kao minimum potreba za povratak na godišnjoj razini. "Dakle, iznos predviđen u Nacrtu proračuna za 2009. godinu je čak 313 puta manji od nužnih godišnjih potreba", smatra Halilović.

Prema prvoj verziji Nacrta budžeta, koju je pripremilo Ministarstvo finansija BiH, ukupno povećanje budžeta bilo je planirano za 341 milion KM. U usvojenoj i predloženoj verziji Nacrta budžeta za vanjski dug je rezervirano dodatnih 122 miliona KM, a ostatak za domaće institucije. Državna vlada razliku od oko stotinu miliona KM između planiranih i odobrenih troškova osigurala je, između ostalog, i odbijanjem povećanja budžeta Ministarstvu vanjskih poslova za oko osam miliona KM. Ušteđeno je i oko milion KM u stavci za Obavještajno-sigurnosnu agenciju (OSA), oko 2,5 miliona KM za parlament BiH, oko 700.000 KM za BH MAC, te za Predsjedništvo BiH i Direkciju za civilno zrakoplovsto po pola miliona KM.
"Također, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH imat će oko 14 miliona KM u budžetu za narednu godinu, što je za oko 27 miliona KM manje nego prošle godine. Direkcija za implementaciju CIPS-a iduće godine imat će budžet umanjen za oko četiri miliona KM, Centralna izborna komisija za oko dva miliona, a Ministarstvo pravde BiH za oko 1,8 miliona KM. Državnoj agenciji za električnu energiju budžet je smanjen za oko dva miliona KM, što je i bio ukupni budžet za ovu godinu.
"Ova agencija u narednoj godini uopće neće imati budžetska sredstva", navedeno je u usvojenom nacrtu budžeta.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, unatoč budžetu značajno manjem od planiranog, rekao je da domaće institucije neće imati nikakvih posljedica.
"Moramo posegnuti za unutrašnjim rezervama. Odgovorno tvrdim da evropski put zemlje neće biti ugrožen. Budžet BiH svakako nije niti razvojni niti socijalni, jer su to nadležnosti entiteta", rekao je Špirić.

Institucija

Planirano povećanje za 2009.

Odobreno povećanje za 2009.

Ministarstvo odbrane BiH 50.469.594 KM 59.417.594 KM
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) 16.411.521 KM 15.819.521 KM
Uprava za indirektno
oporezivanje BiH
23.352.536 KM 17.700.536 KM
Granična policija BiH 13.433.418 KM 10.726.418 KM
Ministarstvo vanjskih
poslova BiH
8.588.118 KM 0 KM
Obavještajno-sigurnosna
agencija BiH
5.329.985 KM 4.790.985 KM
Služba za zajedničke poslove inistitucija BiH

4.880.281 KM

4.226.281 KM
Ministarstvo sigurnosti BiH 3.022.703 KM 3.057.703 KM
Služba za poslove sa
strancima BiH
2.897.156 KM 2.784.156 KM
Parlament BiH 2.855.133 KM 419.133 KM
Ured za veterinarstvo BiH 2.739.822 KM 2.132.822 KM
Centar za uklanjanje mina 2.590.429 KM 1.820.429 KM
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 2.479.381 KM 2.361.381 KM
Predsjedništvo BiH 2.312.304 KM 1.744.304 KM
Ministarstvo finansija i
terzora BiH
1.894.594 KM 1.483.594 KM
Direkcija za civilno
zrakoplovstvo BiH
1.826.942 KM 1.347.942KM
Generalni sekretarijat
Vijeća ministara BiH
1.776.799 KM 1.581.799 KM
Agencija za statistiku BiH 1.774.202 KM 1.659.202 KM
Ministarstvo prometa i komunikacija BiH 1.630.107 KM 1.324.107 KM
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 1.094.019 KM 986.019 KM