Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Banjoj Luci utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, koji će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona utvrđeno je da se snabdijevanje dobrima i uslugama u okviru projekata koji se finansiraju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) oslobađaju od plaćanja PDV-a, čime se omogućava djelotvorno provođenje projekata u okviru IPA-e za BiH.

Vijeće ministara BiH analiziralo je i dinamiku realiziranja obaveza proisteklih iz Akciоnog plаna zа rеаlizаciјu priоritеtа iz dоkumеntа Еvrоpskо pаrtnеrstvо sа Bоsnоm i Hеrcеgоvinom za period 2008-2012. godine. U radu sjednice učestvovali su predsjednik Vlade FBiH dr. Nedžad Branković i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik.