Sjednica Upravog odbora Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) biće održana 5. novembra 2008. godine u Sarajevu.

Na devetoj sjednici biće razmatran napredak koji je napravljen u ovoj ali i smjernice za narednu godinu.  

Upravni odbor ReSPA-e ustanovljen je shodno Protokolu o saradnji i osnivanju Regionalne škole za javnu upravu, koji je potpisan u Briselu 2. maja 2006. godine.  Uloga Upravnog odbora je da da smjernice i nadgleda napredak u implementaciji ciljeva institucionalizacije, obuke i uspostave mreža. U skladu sa članom 3. Protokola, sjednice UO se održavaju najmanje dva puta godišnje u zemljama Zapadnog Balkana.

Detaljnije informacije o aktivnostima UO ReSPA-e možete naći ovdje